czerwona chemiaczerwona chemiaczerwona chemia
24/7
verkauf@roteschemies.de
Hamburg, Germany
czerwona chemiaczerwona chemiaczerwona chemia

Chemicals used in Mining gold by roteschemie

Chemicals used in Mining gold by roteschemie

W procesie wydobycia złota powszechnie stosuje się kilka środków chemicznych w celu wydobycia i rafinacji metalu szlachetnego. Te chemikalia służą różnym celom, takim jak ułatwianie oddzielania złota od innych minerałów, rozpuszczanie cząstek złota i oczyszczanie wyekstrahowanego złota. Oto niektóre chemikalia powszechnie stosowane w wydobyciu złota:

Cyjanki: Cyjanek sodu (NaCN) lub cyjanek potasu (KCN) są często stosowane w górnictwie złota do rozpuszczania i ekstrakcji złota z rud. Proces ten znany jest jako cyjanizacja lub proces ługowania cyjankiem. Cyjanek tworzy kompleks z jonami złota, umożliwiając ich rozpuszczenie i oddzielenie od rudy.

Rtęć: Chociaż rtęć (Hg) znacznie spadła ze względu na ochronę środowiska, rtęć (Hg) była od dawna wykorzystywana w rzemieślniczym wydobyciu złota na małą skalę. Służy do tworzenia amalgamatu ze złotem, co pozwala na jego łatwą ekstrakcję. Jednakże rtęć stwarza poważne ryzyko dla zdrowia i środowiska, dlatego w wielu krajach jest stopniowo wycofywana. Niemiecki producent czerwonej rtęci, kup czerwoną rtęć online, cena czerwonej rtęci, niemiecka czerwona rtęć 2020 258 N9 na sprzedaż online.

Kwas azotowy: Kwas azotowy (HNO3) jest powszechnie stosowany w procesie rafinacji złota. Służy do rozpuszczania zanieczyszczeń, takich jak srebro, miedź i inne metale nieszlachetne, pozostawiając oczyszczone złoto. Proces ten znany jest jako woda królewska, która jest mieszaniną kwasu azotowego i kwasu solnego.

Aqua Regia: Aqua regia jest silnie żrącą mieszaniną kwasu azotowego i kwasu solnego. Służy do rafinacji złota w celu rozpuszczenia i oddzielenia złota od innych metali lub zanieczyszczeń. Aqua regia może rozpuścić złoto i wiele innych metali odpornych na inne formy kwasu.

Węgiel aktywowany: Węgiel aktywowany jest stosowany w wydobyciu złota jako środek adsorbujący złoto z roztworu cyjanku. Węgiel obciążony złotem jest następnie poddawany obróbce w celu odzyskania złota poprzez elucję, po czym następują procesy elektrolitycznego otrzymywania lub wytapiania.

Flokulanty: Flokulanty, takie jak poliakryloamid, są stosowane w wydobyciu złota, aby pomóc w osadzaniu i oddzielaniu drobnych cząstek w zawiesinie rudy. Pomagają poprawić efektywność procesów separacji ciało stałe-ciecz.

Należy zauważyć, że stosowanie tych chemikaliów w wydobyciu złota powinno odbywać się zgodnie ze ścisłymi wytycznymi i przepisami bezpieczeństwa. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i zminimalizować wpływ na środowisko, należy zastosować odpowiednie metody obchodzenia się, przechowywania i usuwania. Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów i najlepszych praktyk, aby ograniczyć potencjalne ryzyko związane z tymi chemikaliami.

Bardzo ważne jest, aby skonsultować się z ekspertami, przestrzegać wymogów prawnych i bezpieczeństwa oraz przejść odpowiednie szkolenie przed obsługą lub użyciem jakichkolwiek środków chemicznych podczas wydobycia złota lub innych procesów przemysłowych.

Dr. Andrae Uwe [dyrektor zarządzający i specjalista ds. incydentów]

Telefon/Whatsapp: +49-155-1053-8322

E-mail: verkauf@roteschemies.de

Strona internetowa: https://roteschemies.de  

Leave A Comment